Affiches

Amsab-ISG is het erfgoedcentrum van sociaal, humanitair en ecologisch geëngageerde bewegingen.

Amsab-ISG verzamelt en bewaart het roerend en immaterieel erfgoed over thema's zoals arbeid, sociale emancipatie, milieu, Noord-Zuid, migratie, mensenrechten, gender, vrede...

Je vindt er archieven, kranten en tijdschriften, brieven, affiches, foto's, films, boeken, postkaarten en zo veel meer van organisaties en personen die zich met die thema's bezighielden en -houden.

Chronologisch gaat het verzameldomein terug tot het midden van de 19e eeuw en reikt het tot vandaag. Geografisch concentreert het zich op Vlaanderen/België, en indien relevant, ook op de internationale context.

Vind hier een overzicht van onze collecties (archieven en ook andere collecties).