PUBLIEKSPROJECTEN

Met de publieksprojecten proberen we de collectie en het onderzoek in Amsab-ISG te valoriseren door een brug te slaan naar het publiek. Fundamenteel hierbij is de actieve inbreng van de gemeenschap die ons erfgoed wil delen en meebeleven. We doen dit bij voorkeur in samenwerking met een of meerdere partners, zowel binnen als buiten de erfgoedwereld.

Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I
Bedoeling van dit project is tegen februari-maart 2017 een virtuele tentoonstelling uit te werken die zal gelinkt worden aan de websites van de projectpartners, en dus ook in Engeland zal te zien zijn.

Lees meer... →

In Koekelare is bijna een kwarteeuw geleden een museum geopend over West-Vlaamse seizoenarbeiders die tot eind vorige eeuw aan de slag gingen in Frankrijk. Na 25 jaar is het Fransmansmuseum toe aan een ‘makeover’. In samenwerking met de gemeente Koekelare, de lokale heemkundige kring en Bailleul Ontwerpbureau zorgt Amsab-ISG hiervoor.

Lees meer... →

Het project Volkshuizen kadert in een breder opzet van de Universiteit Gent waarbij wordt gewerkt aan een publicatie over de (geschiedenis van de) volkshuizen in Europa. Met het oog daarop werkt Amsab-ISG mee aan de inhoudelijke stoffering van een applicatie die letterlijk en figuurlijk de volkshuizen in Europa in kaart brengt.

Lees meer... →