Amsab-ISG voert momenteel een grondige renovatie door van het gebouw in de Bagattenstraat te Gent. En dat kost geld. Liever dan een beroep te doen op een bank, wenden we ons tot bevriende organisaties en personen om in te tekenen op een obligatielening.

Na bijna 30 jaar intensief gebruik is deze renovatie meer dan nodig. Het is de bedoeling om de toegankelijkheid te verbeteren en een ‘open huis’ te maken waar men niet alleen kennis kan opdoen, maar ook kan delen. We maken een nieuwe studiezaal en een archiefcafé voor het publiek en nieuwe werkateliers voor onze medewerkers. Ook de technieken en de bekabeling worden helemaal vernieuwd. Er komt ook een nieuwe ingang langs de Sint-Pietersnieuwstraat en ook een boom om de klimaatopwarming te stoppen.

Zoals het er nu naar uitziet zal de kostprijs om en bij de 1.350.000 euro liggen. We hebben de voorbije jaren wel een mooie reserve aangelegd, maar die is toch ontoereikend. Vandaar dus de uitgave van deze obligatielening. Het is de bedoeling om minstens 500.000 en maximaal 750.000 euro in te zamelen in schijven van 25.000 euro. De lening heeft een looptijd van tien jaar aan een vaste rente van 1%. De inschrijving start op 15 maart 2017 en loopt in principe tot het beoogde doel is bereikt.

Wie interesse heeft om in te schrijven, kan ons het ingevulde formulier bezorgen. De getekende obligatie zal u per aangetekende zending worden bezorgd.

Download hier:  

Uitgiftereglement van de obligatielening (pdf)

Inschrijvingsformulier van de obligatielening (pdf)

Enkele ontwerpen van architectenbureau BARO

 

En zoals het nu is, volg hier de verbouwingen