Amsab-ISG is het erfgoedcentrum van sociaal, humanitair en ecologisch geëngageerde bewegingen.  

Amsab-ISG ontsluit dat erfgoed en ontwikkelt er een publiekswerking rond, in dialoog met de brede erfgoedgemeenschap, die de maatschappelijke waarde van dat erfgoed erkent.

Amsab-ISG geeft  een eigen tijdschrift uit, Brood & Rozen, evenals populair-wetenschappelijke publicaties over sociale geschiedenis.

Amsab-ISG stimuleert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en profileert zich op het (inter)nationale wetenschappelijke forum.

Als kennis- en onderzoekscentrum ontwikkelt Amsab-ISG expertise, die het uitdraagt naar zijn erfgoedgemeenschap en deelt met collega-instellingen in binnen- en buitenland.