BELEEF

Zoeken op de titels van de artikels en naar de auteurs kan je hier.Markante stukken en/of collecties

 

Een lijst met gerealiseerde websites van en door Amsab-ISG.Een lijst met presentaties van en voor de publiekswerking van Amsab-ISG.

Brood & Rozen publiceert artikels, reportages, fotoverslagen enz. over de geschiedenis van sociale bewegingen in Vlaanderen, België en andere landen. Het blad richt zich zowel naar de academische onderzoeker als naar het brede publiek en is het meest verspreide historisch-wetenschappelijk tijdschrift in België.

Abonnementen en losse nummers:
Particulieren, bibliotheken en archieven: € 20 
Organisaties: €  39
Buitenland: € 41 
Los nummer: € 6 (+ verzendingskosten)

BESTELLEN!