In deze rubriek vindt u de digitale en gedigitaliseerde bronnen (alfabetisch gerangschikt) die Amsab-ISG op het internet ter beschikking stelt voor raadpleging en onderzoek. Waar mogelijk werden de bronnen volledig doorzoekbaar gemaakt door middel van OCR. De documenten worden ter beschikking gesteld in de vorm van pdf-bestanden. Vele van deze digitale bronnen zijn ook te raadplegen via de onlinecatalogus en zijn via deze weg ook full text doorzoekbaar.

De activiteitenverslagen die voorgelegd werden aan het Statutair Congres van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) vormen een interessante reeks voor de studie van de geschiedenis van de vakvereniging. Ze tonen in essentie de intern goedgekeurde visie op de eigen werking. 

Lees meer... →

De verslagboeken (1944-1979) en nota’s aan de leden (1946-1984) van het nationaal bureau van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar.

Lees meer... →

De activiteitenverslagen van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) vormen een interessante bron voor de studie van deze vakcentrale van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). Ze geven een zeer gedetailleerd beeld van de werking en de structuur.

Lees meer... →

De verslagboeken van het Middencomiteit vormen een van de belangrijkste bronnen binnen het archief van de federatie Gent-Eeklo van de Belgische Werkliedenpartij (BWP). Ze bieden een goed overzicht van de werking van de BWP en van allerlei organisaties die bij de partij aangesloten waren. 

Lees meer... →

De oprichting van de Belgische Werkliedenpartij in 1885 was een van de eerste mijlpalen in de strijd van de Belgische arbeiders voor een beter leven. De verslagen van hun bijeenkomsten (1892-1940) geven een levendige inkijk in die strijd. Amsab-ISG heeft deze belangwekkende historische bron gedigitaliseerd. 

Lees meer... →

Combat werd opgericht door de Waalse syndicalist André Renard. Het blad was socialistisch-syndicalistisch van inslag, maar had ook Waals-federalistische wortels. 

Lees meer... →

De Koninklijke Bibliotheek van België en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis stellen vanaf vandaag een van hun belangrijkste krantencollecties, met name die van het dagblad Vooruit, digitaal ter beschikking van het publiek.

Lees meer... →

De Belgische Vakbeweging was het officiële mededelingenblad van de Syndikale Kommissie van de BWP (SK) in het interbellum. Het doel van het blad was het publiceren van berichten en aankondigingen van en over de SK. De doelgroep was in de eerste plaats de arbeiders.

Lees meer... →

De Ontwaking was het weekblad van de Belgische Werkliedenpartij in het arrondissement Roeselare-Tielt. Het blad ging van start op 3 oktober 1920.

Lees meer... →

De Textielarbeider was het blad van de Belgische Textielfederatie, de socialistische vakbond voor arbeiders uit de textielindustrie. 

Lees meer... →

De Verbroedering was het blad van de socialistische partij in het arrondissement Oudenaarde-Ronse. Het werd uitgegeven in Ronse en verscheen voor het eerst in juni 1899.

Lees meer... →

De Vlasbewerker was het blad van de Socialistische Vereeniging der Vlasbewerkers en Vlasbewerksters van Gent. Het werd voor het eerst uitgegeven in 1896 door Karel Hannick en Karel Beerblock.

Lees meer... →

De Volkswil was het officiële mededelingenblad van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) en na de Tweede Wereldoorlog van de Belgische Socialistische Partij (BSP) in het arrondissement Leuven. Door het lange bestaan van de krant (1893-1951) vormt die een uitgelezen bron voor de studie van het socialisme in Leuven en omstreken.

Lees meer... →

De Vrouw is het blad van de Hollandsch-Vlaamsche Vrouwenbond, opgericht op 15 juni 1893 door Emilie Claeys, militante in de Gentse socialistische vrouwenbeweging en Nellie van Kol, Nederlandse feministe en pedagoge.

Lees meer... →

Het Werkverbond (1860-1862) was het eerste persorgaan van de Gentse arbeidersbeweging. Het blad verscheen van juni 1860 tot april 1862.

Lees meer... →

Het Journal des Correspondances was tot de Eerste Wereldoorlog het officiële mededelingenblad van de Syndikale Kommissie van de BWP (SK). Het doel van het blad was het publiceren van berichten en aankondigingen van en over de SK. De doelgroep werd gevormd door de aangesloten arbeiders.

Lees meer... →

Koekoek was een geïllustreerd weekblad dat vier jaar lang bij de krant Vooruit verscheen (1931-1935).

Lees meer... →

Het Korrespondentieblad was tot de Eerste Wereldoorlog het officiële mededelingenblad van de Syndikale Kommissie van de BWP (SK). Het doel van het blad was het publiceren van berichten en aankondigingen van en over de SK. De doelgroep werd in de eerste plaats gevormd door de arbeiders.

Lees meer... →

L'Ouvrier Diamantaire is krant van de Franse diamantbonden  uit de periode 1920-1939. Deze krant bericht systematisch over de situatie in de diamantnijverheid in Frankrijk maar ook op internationaal vlak.

Lees meer... →

Le Mouvement Syndical Belge was het officiële mededelingenblad van de Syndikale Kommissie van de BWP (SK) in het interbellum. Het doel van het blad was het publiceren van berichten en aankondigingen van en over de SK. De doelgroep was in de eerste plaats de arbeiders. 

Lees meer... →

In 1917, het kanteljaar van de Eerste Wereldoorlog, probeerden socialisten van verschillende strekkingen en enkele nationale delegaties een vredesconferentie te organiseren in Stockholm. Documenten en foto's hiervan kan je nu raadplegen op een website van het IISG.

Lees meer... →

De verslagboeken vormen de kern van het (zeer fragmentarische) archief van de Textielarbeiderscentrale van België (TACB). Ze zijn vooral interessant voor de studie van het moeilijke centralisatieproces binnen de centrale.

Lees meer... →

Volksrecht was het weekblad van de Belgische Werkliedenpartij in het arrondissement Kortrijk. Het verscheen tussen 1901 en 1934. Je kan de bijna integrale reeks digitaal raadplegen.

Lees meer... →

Wegwijs/En Route is het blad van de truckers of de sector Wegvervoer & Logistiek van de Belgische Transportarbeidersbond (BTB). Het verschijnt sinds 1988 en is nu online consulteerbaar.

Lees meer... →