Uit ons beeldarchief kunnen reproducties gevraagd worden, mits auteursrechten gerespecteerd worden en aan een aantal voorwaarden (zie contract) wordt voldaan.

Hoe bestel ik reproducties from Amsab-ISG on Vimeo.

De beelden zoek je op in de onlinecatalogus, reproducties vraag je aan via onderstaand formulier
De reproducties ontvang je digitaal, een factuur volgt per post.

 

Tarieven

scan:                         5 euro

publicatierecht:           25 euro

administratieve kost:    2,50 euro

 

Bestelformulier reproducties

Na het zoeken in de catalogus vult u hier de gewenste objectnummers (zie screenshot) in:

voor foto's bv: FO.000568 - voor affiches bv: AF.002587


Beeld 1:
Beeld 2:
Beeld 3
Beeld 4
Beeld 5
Gewenste resolutie*
Gewenst formaat:*

Contract voor het gebruik van foto's

Tussen enerzijds:

Naam:*
Adres:*
Tel:
-
E-mail:*
hierna de 'gebruiker'genoemd,

en anderzijds:

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Bagattenstraat 174, 9000 GENT, hier vertegenwoordigd door de Heer Geert VAN GOETHEM, Directeur,

Hierna de 'bewaarder' genoemd,
Betreffende de publicatie (auteur, titel, aantal pagina's, verschijningsdatum, oplage)
Betreffende de tentoonstelling (titel, plaats, periode)
Betreffende de uitzending (titel, zender, datum en uur van uitzending)
Of alleen voor

Artikel 1:Onderhavige overeenkomst betreft een contract voor het gebruik van foto's, onder om het even welke vorm of op welke manier ook, onderworpen aan de wetten betreffende de auteursrechten.

Artikel 2:De foto's worden gereproduceerd en afgestaan door de bewaarder voor eenmalig gebruik door de gebruiker.Voor elk ander gebruik van de foto's dient de schriftelijke toestemming van de bewaarder bekomen te worden.

Artikel 3:De bewaarder en de auteur van de foto's zijn niet verantwoordelijk voor de fotoâ??s die gebruikt of gepubliceerd worden in anderen omstandigheden dan voorzien in het contract.

Artikel 4: De gebruiker regelt zelf de problemen die betrekking hebben op de noodzakelijke toestemming inzake het gebruik van kunstwerken of personen die op de foto's voorkomen. Aan de gebruiker wordt meegedeeld dat de terbeschikkingstelling door Amsab-ISG geen toestemming tot reproductie inhoudt en dat Amsab-ISG niet optreedt als mandataris van de auteur, noch als houder van de auteursrechten op het ter beschikking gestelde werk.

Artikel 5: De gebruiker zal bij elk gebruik van de foto's de bewaarder van de foto's uitdrukkelijk vermelden en wel als volgt: Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ook de auteur dient, voor zover bekend, uitdrukkelijk aangegeven te worden. De bewaarder zal de gebruiker in de mate van het mogelijke de auteur of zijn rechthebbende aanduiden, alsmede het bedrag van de betaling van de rechten in overeenstemming met het gebruik. Ook bij ontstentenis van auteursaanduiding zijn de auteursrechten, eventueel verbonden aan het gebruik van de fotoâ??s, volledig ten laste van de gebruiker.

Artikel 6: Bij publicatie zal 25 euro (vijfentwintig euro) per foto gevraagd worden. Deze gebruiksvergoeding vormt geen vergoeding van de auteur, noch een betaling van de verschuldigde auteursrechten en omvat enkel de forfaitaire kosten van bewaring en terbeschikkingstelling door Amsab-ISG.

Artikel 7: De publicatie - bij een tentoonstelling, de catalogus; bij een uitzending, een videokopie - die het gebruik van de foto's vergezelt of waarin de foto's zijn opgenomen dient in een exemplaar aan de bewaarder bezorgd.

ik ga akkoord met de contractvoorwaarden:*