Op zaterdag 1 april 2017 werd een gedenkteken ingehuldigd voor de 6000 Belgische vluchtelingen die tijdens WO I in East Twickenham (het ‘Belgische dorp aan de Theems’) bij Londen verbleven. Martine Vermandere nam deel aan deze plechtigheid in het kader van ons internationaal project 'Aan de slag over het kanaal'

Het budget voor het memoriaal werd via crowdfunding samengebracht door een lokale historische kring rond de herdenking van WO I, de East Twickenham Centennial Group.

Na de start van de Eerste Wereldoorlog, op 4 augustus 1914, vluchtte een vijfde van de Belgische bevolking. Eind 1915 telde Engeland circa 250.000 vluchtelingen, van wie  95% Belgen. Een jaar voordien was de Franse industrieel Charles Pelabon, die voor de oorlog een fabriek in Ruisbroek bezat, al gestart met de bouw van een munitiefabriek aan de oevers van de Theems in East Twickenham. De Pelabonfabriek leverde aan het Belgische leger. Ze stelde een kleine 2000 Belgen tewerk en vormde daarmee het hart van een gemeenschap van 6000 Belgen ten westen van Londen. Onder de 2000 tewerkgestelde Belgen in de Pelabonfabriek waren er 700 vrouwen, of 1 op de 3.

Het monument werd gemaakt door de Brugse steenkapper Christopher Boudens en draagt een beklijvende inscriptie in het Engels, het Nederlands en het Frans, geschreven door een meisje van Orleans Junior School, waar tijdens WO I ook Belgische kinderen school liepen.

‘De droom van herinneringen glijdt over het water als een boot over de rivier.’

U vindt het memoriaal in de Warren Gardens, Clevedon Road, TW1 2HZ.

Fotoreportage van Bart Dewaele