De onlinecatalogus is het instrument om de collectie van Amsab-ISG te doorzoeken, maar biedt nog veel meer.

 De onlinecatalogus bevat:

  • De catalogus van het archief, van de bibliotheek en van de beeld- en geluidcollectie
  • Het collectieoverzicht (alle collecties die zich in Amsab-ISG bevinden, ook deze die nog niet ontsloten zijn via catalogi)
  • De digitale en gedigitaliseerde bronnen (zoals de krant Vooruit, de tijdschriften Koekoek en Combat, de verslagboeken van de BWP). Deze zijn gekoppeld aan de catalogus en kunnen full-text doorzocht worden

Via de catalogus kan je niet alleen zoeken in de collectie van Amsab-ISG, maar ook documenten reserveren om te raadplegen in de leeszaal. Bovendien is deze interactief. Je kan zelf onze catalogus aanvullen door commentaar te geven en trefwoorden toe te kennen.