OVER ONS

Nieuwjaar zondag 1 januari 2017

Pasen zondag 16 april 2017

Paasmaandag maandag 17 april 2017

Feest van de Arbeid maandag 1 mei 2017

O.L.H. Hemelvaart donderdag 25 mei

2017 vrijdag 26 mei 2017

Pinksteren zondag 4 juni 2017

Pinkstermaandag maandag 5 juni 2017

maandag 10 juli 2017

Feest vd Vl. Gem. dinsdag 11 juli 2017

Nationale feestdag vrijdag 21 juli 2017

maandag 14 augustus 2017

O.L.V. Hemelvaart dinsdag 15 augustus 2017

Allerheiligen woensdag 1 november 2017

Wapenstilstand zaterdag 11 november 2017

Kerstmis maandag 25 december 2017

dinsdag 26 december 2017

woensdag 27 december 2017

donderdag 28 december 2017

vrijdag 29 december 2017

Amsab-ISG bestaat uit verschillende departementen.

Lees meer... →

Amsab-ISG is het erfgoedcentrum van sociaal, humanitair en ecologisch geëngageerde bewegingen.  

Lees meer... →

Onderzoek is van bij de aanvang een kernactiviteit geweest van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Als cultureel-erfgoedinstelling voeren wij dit onderzoek uit in synergie met ons collectiebeheer en onze publieksdiensten. Het wetenschappelijk onderzoek steunt en geeft mee richting aan het acquisitiebeleid en de collectieontsluiting, en het draagt bij tot en inspireert activiteiten op het vlak van publieksgeschiedenis, vulgarisering van het onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Dit levert een duidelijke meerwaarde op voor het globale profiel van het instituut en laat Amsab-ISG toe om zich positief te onderscheiden van louter academische onderzoeksentiteiten.

Lees meer... →

Het verhaal van gewone mensen. Hun verzet tegen onrecht en discriminatie. Hun strijd voor rechten en gelijkwaardigheid. Voor een betere wereld. Dit is het erfgoed dat door Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis wordt bewaard, ontsloten en gevaloriseerd. 

Lees meer... →

Het logo van Amsab-ISG kan je hier downloaden.

Lees meer... →

Het materiaal op deze site is onderhevig aan copyright-bescherming. Het via copyright beschermde materiaal mag gratis worden gereproduceerd, in eender welke vorm of langs eender welk medium, op voorwaarde dat het accuraat wordt gereproduceerd en niet gebruikt in een misleidende context, en onder de strikte eis dat correcte vermelding van de copyright status wordt opgenomen op elke reproductie.

De toelating om copyright beschermd materiaal te reproduceren geldt niet voor eender welk element op deze site waarvan wordt vermeld dat de copyright berust bij derden. Toelating tot reproductie van dergelijk materiaal moet worden bekomen bij de betrokken houders van het copyright. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft geprobeerd de rechthebbenden te bereiken van alle grafische materiaal op deze site.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent het gebruik van materiaal op deze site, of indien u van oordeel bent dat uw rechten niet erkend werden, gelieve u te wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tot Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Bagattenstraat 174, B 9000 Gent (Belgium).

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis verwelkomt hypertext links naar deze site.

Aan het gebruik van de site [www.amsab.be] zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, die hieronder worden beschreven. Voor het louter gebruik maken van de portaalsite wordt u geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in de Museumcollectie, het auteursrecht en het portretrecht te respecteren. Indien u meent dat het auteursrecht of het portretrecht werd geschonden, kan u de beheerder van de site contacteren.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De websites van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis kunnen links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.